Priprema za natjecanja za učenike starijih razreda osnovnih školaOvdje su objašnjeni zadaci koji mogu biti odlična priprema za natjecanja.
Zadaci nisu laki i preporučujemo da ih prvo sami probate riješiti.
Svaki korak u rješenju vam treba biti jasan.
Za tip zadataka koji prvi put vidite je sasvim dovoljno da u potpunosti razumijete rješenje.
Ovi zadaci su vam najbolja priprema za daljnje matematičko školovanje.
Film sa rješenjem je zamjena za školsku ploče, zato imajte papir i olovku.
Vraćajte film koliko god želite. Ako vam neki korak nikako nije jasan i nitko drugi vam ne može objasniti pošaljite mail na cezna.hr@gmail.com.
Postoji mogućnost dodatne kosultacije.

Ovdje kliknite za zadatke s potencijama na filmu»

Ovdje kliknite za algebarske zadatke na filmu»

Ovdje kliknite za zadatke s korijenima na filmu»

Ovdje kliknite za zadatke s brojevima i djeljivošću na filmu»

Ovdje kliknite za zadatke s proporcionalnošču i razmjerima na filmu»

Ovdje kliknite za zadatke s postocima na filmu»

Ovdje kliknite za zadatke s nejednadžbama na filmu»
Uključeni su zadaci za samostalni rad s nejednadžbama.Nazad na naslovnicu»