Aritmetička sredina Osnovno o skupovima.



Aritmetička sredina je prikazana na ovom filmu:






Tema ovog filma je Osnovno o skupovima:





Povratak na prethodnu stranicu ovdje»