Uspoređivanje racionalnih brojevaKadgod niste sigurni koristite brojevni pravac. Ispod je brojevni pravac ako su svi brojevi s nazivnikom 4.BILO KOJI BROJ JE VEĆI OD SVAKOG BROJA KOJI SE NA BROJEVNOM PRAVCU NALAZI LIJEVO OD NJEGA.

SVAKI POZITIVAN BROJ JE VEĆI OD NULE I BILO KOG NEGATIVNOG BROJA.

NULA JE VEĆA OD BILO KOG NEGATIVNOG BROJA.

Gornja pravila vrijede i za razlomke (pozitivne i negativne) i za decimalne brojeve(pozitivne i negativne).Sve gore napisano možete pogledati u sljedećem filmu:Zadaci za samostalni rad (slični kao u gornjim primjerima, nisu teški), kliknite ovdje»Povratak na sve lekcije racionalnih brojeva, kliknite ovdje»