Zbrajanje racionalnih brojeva koji su u obliku razlomaka jednakih nazivnikaZbrajanje i oduzimanje razlomaka jednakih ili različitih predznaka se vrši tako
da nazivnik prepišemo, a brojnike zbrajamo ili oduzimamo kao kod cijelih brojeva.

Sve gore napisano možete pogledati u sljedećem filmu:Zadaci za samostalan rad su podijeljeni u tri dijela.
Prvih 10 zadataka su lagani, slično gornjim primjerima.
Od 10. do 20. zadatka su malo teži, a
od 21. do 27. zadatka su najteži zadaci.
Preporučujem da rješavate na papiru ili još bolje u bilježnicu.


Zadaci za samostalni rad (tu se i rješenja upisuju), kliknite ovdje»Ako nisi siguran/sigurna kako zbrajati i oduzimati razlomke jednakih nazivnika (učilo se u petom razredu) pogledaj film ovdje»Povratak na sve lekcije racionalnih brojeva, kliknite ovdje»