Primjena postotnog računa 12. i 13. zadatak12.zadatak:
Hlače su pojeftinile 20% i sad je cijena hlača 240 kuna.
Odredi cijenu hlača prije pojeftinjenja.

13. zadatak:
Hlače su prvo poskupjele 20%, a zatim pojeftinile 10%,
pa je najnovija cijena tih hlača 324 kune.
Odredi prvotnu cijenu hlača.

Rješenje je prikazano na ovom filmu:

Povratak na sve lekcije primjene postotnog računa, kliknite ovdje»