Paralelogram

Danas radimo vrlo važan geometrijski lik - paralelogram.
I kvadrat i pravokutnik su paralelogrami.

PLAN PLOČE
(prepisujete sve što je crvenom bojom napisano ili zaokruženo. Sliku 1. i sliku 2. precrtavate. Sliku 3. ne treba precrtavati.
Tekst primjera ne trebate prepisivati):Zadaci za samostalni rad su podijeljeni u dvije razine. Riješite razine koje vam odgovaraju.
Za zadatke kliknite ovdje»

Prvih prvih pet minuta ovog edukativnog filma je o paralelogramu, a preostali dio je konstrukcija paralelograma
pa sve pogledajte, ako želite. Kliknite ovdje»

Pitanja možete postavljati na mail adresu: cezna.hr@gmail.com.


Povratak na pretrhodnu stranicu ovdje»