Zadaci za najmlađe učenike osnovnih škola
(prvi do peti zadatak)

Preporučujem da učenik radi zadatke koje želi i koliko želi.
Ako želi da netko bude pored njega dok radi - udovoljite i toj želji.
Rješenja su točnija ako se rješavaju koristeći papir i olovku.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prvi zadatak (naša oznaka zadatka je D1):

Koji je broj za dva manji od devetnaest?

Na slici su predloženi odgovori. Točno rješenje možete pogledati odmah u nastavku filma.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drugi zadatak :

Koji broj se dobije ako se broju 10 umanjenom za 1 doda broj 5?

Na slici su predloženi odgovori. Točno rješenje možete pogledati odmah u nastavku filma.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Treći zadatak :

Mima ima 5 godina. Tina je 3 godine starija od Mime.
Koliko će godina zajedno imati za 2 godine?

Na slici su predloženi odgovori. Točno rješenje možete pogledati odmah u nastavku filma.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Četvrti zadatak :

U košari je mačka s mačićima. Dado gleda u košaru i vidi 20 nogu i 5 repova.
Koliko je mačića?

Na slici su predloženi odgovori. Točno rješenje možete pogledati odmah u nastavku filma.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peti zadatak :

Broj 6 umanji za 3. Taj broj uvećaj za 5. Dobivenom zbroju dodaj 9.
Koji broj trebaš dodati tom zbroju da dobiješ 20?

Na slici su predloženi odgovori. Točno rješenje možete pogledati odmah u nastavku filma.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za povratak na prethodnu stranicu kliknite ovdje»