Zadaci za najmlađe učenike osnovnih škola
(šesti do deseti zadatak)

Preporučujem da učenik radi zadatke koje želi i koliko želi.
Ako želi da netko bude pored njega dok radi - udovoljite i toj želji.
Rješenja su točnija ako se rješavaju koristeći papir i olovku.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Šesti zadatak:

Robi i Bobi štede. Robi već ima 5 eura, a Bobi ima 2 eura više.
Svaki dan u svoju kasicu svatko od njih dvojice dobije po jedan euro.
Koliko će Robi i Bobi imati zajedno ušteđenih eura nakon 4 dana?

Na slici su predloženi odgovori. Točno rješenje možete pogledati odmah u nastavku filma.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sedmi zadatak:

Đuro je kupio 2 knjige i 1 veliku čokoladu. To je platio 16 eura.
Ako knjiga košta 5 eura, koliko košta čokolada?

Na slici su predloženi odgovori. Točno rješenje možete pogledati odmah u nastavku filma.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Osmi zadatak :

U dvorištu su 3 kokoši i 2 psa.
Koliko je sveukupno nogu u tom dvorištu?

Na slici su predloženi odgovori. Točno rješenje možete pogledati odmah u nastavku filma.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deveti zadatak :

Na biciklijadi je sudjelovalo petoro djece. Dvoje djece je imalo tricikl, a ostali bicikl.
Koliko je kotača bilo na stazi?

Na slici su predloženi odgovori. Točno rješenje možete pogledati odmah u nastavku filma.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deseti zadatak :

Nina je u nedjelju počela čitati slikovnicu koja ima jedanaest stranica.
U koji dan će Nina završiti s čitanjem ove slikovnice ako svaki dan pročita 2 stranice?

Na slici su predloženi odgovori. Točno rješenje možete pogledati odmah u nastavku filma.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za povratak na prethodnu stranicu kliknite ovdje»