Zadaci za najmlađe učenike osnovnih škola
(jedanaesti do petnaesti zadatak)

Preporučujem da učenik radi zadatke koje želi i koliko želi.
Ako želi da netko bude pored njega dok radi - udovoljite i toj želji.
Rješenja su točnija ako se rješavaju koristeći papir i olovku.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jedanaesti zadatak:

Mara je 5 dana čitala priče iz dječjeg časopisa.
Prvi dan je pročitala jednu priču, a svaki sljedeći dan jednu priču više nego prethodni dan.
Koliko je priča pročitala Mara?

Na slici su predloženi odgovori. Točno rješenje možete pogledati odmah u nastavku filma.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dvanaesti zadatak:

Marina mama ima tri prstena i jedan par naušnica.
Svaki komad nakita ukrašen je s dva bisera.
Koliko je ukupno bisera u maminom nakitu?

Na slici su predloženi odgovori. Točno rješenje možete pogledati odmah u nastavku filma.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trinaesti zadatak :

Umnožak tri uzastopna jednoznamenkasta broja je jednak zbroju ta tri ista broja.
Koliko iznosi taj umnožak?
Podsjeti se da jednoznamenkasti brojevi imaju samo jednu znamenku.

Na slici su predloženi odgovori. Točno rješenje možete pogledati odmah u nastavku filma.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Četrnaesti zadatak :


Bobi, Tobi i Robi su uštedjeli u zajedničkoj kasici 18 eura.
Svaki je ostavio u kasici jedan euro, a ostalo su podijelili na jednake dijelove.
Koliko je eura svaki dobio?

Na slici su predloženi odgovori. Točno rješenje možete pogledati odmah u nastavku filma.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petnaesti zadatak :

Svaki dan obitelj Veselić potroši jednu litru mlijeka.
Koliko će litara mlijeka potrošiti za 2 tjedna i još jedan dan?

Na slici su predloženi odgovori. Točno rješenje možete pogledati odmah u nastavku filma.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za povratak na prethodnu stranicu kliknite ovdje»