Zadaci za najmlađe učenike osnovnih škola
(šesnaesti do dvadeseti zadatak)

Preporučujem da učenik radi zadatke koje želi i koliko želi.
Ako želi da netko bude pored njega dok radi - udovoljite i toj želji.
Rješenja su točnija ako se rješavaju koristeći papir i olovku.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Šesnaesti zadatak:

Najmanjem dvoznamenkastom broju dodaj najveći jednoznamenkasti broj.
Za koliko je broj 20 veći od tog zbroja?

Na slici su predloženi odgovori. Točno rješenje možete pogledati odmah u nastavku filma.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sedamnaesti zadatak:

Koji broj ćeš dobiti ako od broja 20 oduzmeš
dvoznamenkasti broj kojemu je zbroj znamenaka jednak 8?

Na slici su predloženi odgovori. Točno rješenje možete pogledati odmah u nastavku filma.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Osamnaesti zadatak :

Ako zbrojiš četiri petice pa im oduzmeš četiri četvorke koji broj ćeš dobiti?

Na slici su predloženi odgovori. Točno rješenje možete pogledati odmah u nastavku filma.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Devetnaesti zadatak :

Pas Riki trči za lopticom i donese je vlasniku hodajući polako.
Put do loptice pretrči za 5 sekundi.
Koliko je puta Riki trčao za lopticom ako je trčao 15 sekundi?

Na slici su predloženi odgovori. Točno rješenje možete pogledati odmah u nastavku filma.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dvadeseti zadatak :

Martin ima 11 godina, Mate je mlađi od njega 5 godina,
a Megi je 6 godina starija od Mate.
Koliko godina imaju njih troje?

Na slici su predloženi odgovori. Točno rješenje možete pogledati odmah u nastavku filma.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za povratak na prethodnu stranicu kliknite ovdje»