Zadaci za najmlađe učenike osnovnih škola
(dvadeset i prvi do dvadeset i peti zadatak)

Preporučujem da učenik radi zadatke koje želi i koliko želi.
Ako želi da netko bude pored njega dok radi - udovoljite i toj želji.
Rješenja su točnija ako se rješavaju koristeći papir i olovku.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dvadeset i prvi zadatak:

Koliko ima dvoznamenkastih brojeva koje možeš napisati pomoću znamenaka 0, 1 i 2?

Na slici su predloženi odgovori. Točno rješenje možete pogledati odmah u nastavku filma.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dvadeset i drugi zadatak:

Megi ima na polici 4 knjige.
Prva ima 10 stranica, a svaka sljedeća ima 5 više od prethodne.
Koliko će stranica Megi pročitati kad pročita sve 4 knjige?

Na slici su predloženi odgovori. Točno rješenje možete pogledati odmah u nastavku filma.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dvadeset i treći zadatak:

Koliko se puta ponavlja rimska znamenka V u zapisu rimskih brojeva do 20?

Na slici su predloženi odgovori. Točno rješenje možete pogledati odmah u nastavku filma.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dvadeset i četvrti zadatak:

Ako jednom dvoznamenkastom broju dodaš broj
koji je na mjestu jedinica tog broja dobit ćeš broj 56.
Koji je to broj?

Na slici su predloženi odgovori. Točno rješenje možete pogledati odmah u nastavku filma.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dvadeset i peti zadatak:

Lenina mama je prije tri godine proslavila svoj 37. rođendan.
Lenina teta je četiri godine mlađa od mame.
Koliko godina ima Lenina teta?

Na slici su predloženi odgovori. Točno rješenje možete pogledati odmah u nastavku filma.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za povratak na prethodnu stranicu kliknite ovdje»