Zadaci za najmlađe učenike osnovnih škola
(dvadeset i šesti do trideseti zadatak)

Preporučujem da učenik radi zadatke koje želi i koliko želi.
Ako želi da netko bude pored njega dok radi - udovoljite i toj želji.
Rješenja su točnija ako se rješavaju koristeći papir i olovku.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dvadeset i šesti zadatak:

Dudo je imao 50 eura. Kupio je 2 paketića sličica po 3 eura i gumicu.
Ostalo mu je 40 eura. Kolika je cijena gumice?

Na slici su predloženi odgovori. Točno rješenje možete pogledati odmah u nastavku filma.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dvadeset i sedmi zadatak:

Frida je kupila odjeću na sniženju. Cijena jakne od 70 eura snižena je na pola,
cijena hlača od 80 eura snižena je na četvrtinu cijene,
a cijena bluze od 90 eura na trećinu cijene.
Koliko eura je Frida platila kupljenu odjeću?

Na slici su predloženi odgovori. Točno rješenje možete pogledati odmah u nastavku filma.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dvadeset i osmi zadatak :

Desetici koja je veća od 45, a manja od 53 dodaj broj koji je za 8 manji od 36.
Koji broj si dobio/la?

Na slici su predloženi odgovori. Točno rješenje možete pogledati odmah u nastavku filma.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dvadeset i deveti zadatak :

Kad je Frane krenuo sa 6 godina u 1. razred njegov je djed imao 50 godina.
Koliko danas imaju zajedno Frane i njegov djed ako Frane ima 12 godina?

Na slici su predloženi odgovori. Točno rješenje možete pogledati odmah u nastavku filma.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trideseti zadatak :

Zbroj tri broja je 99. Prvi pribrojnik je 33, a drugi pribrojnik je za trinaest veći od prvoga.
Koliki je treći pribrojnik?

Na slici su predloženi odgovori. Točno rješenje možete pogledati odmah u nastavku filma.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za povratak na prethodnu stranicu kliknite ovdje»