Zadaci za najmlađe učenike osnovnih škola
(trideset i šesti do čerdeset i prvi zadatak)

Preporučujem da učenik radi zadatke koje želi i koliko želi.
Ako želi da netko bude pored njega dok radi - udovoljite i toj želji.
Rješenja su točnija ako se rješavaju koristeći papir i olovku.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trideset i šesti zadatak:

Broj 38 uvećaj za neparni broj veći od 6, a manji od 9.
Dobiveni broj umanji 9 puta. Koji broj ste dobili?

Na slici su predloženi odgovori. Točno rješenje možete pogledati odmah u nastavku filma.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trideset i sedmi zadatak:

Koji broj ćeš dobiti ako zbrojiš četvrtinu, šestinu i trećinu broja 24?

Na slici su predloženi odgovori. Točno rješenje možete pogledati odmah u nastavku filma.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trideset i osmi zadatak :

Ako peti mjesec započinje u srijedu u koji dan će završiti,
dakle u koji dan će biti 31. tog mjeseca?

Na slici su predloženi odgovori. Točno rješenje možete pogledati odmah u nastavku filma.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trideset i deveti zadatak:

Koliki je zbroj tri broja koja nisu djeljiva sa 7, a nalaze se između 27 i 32?

Na slici su predloženi odgovori. Točno rješenje možete pogledati odmah u nastavku filma.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Četrdeseti zadatak:

Robi je zakasnio u školu, jer je stigao u 8 sati i 10 minuta.
Na putu do škole je proveo 53 minute.
U koliko sati je krenuo od kuće?

Na slici su predloženi odgovori. Točno rješenje možete pogledati odmah u nastavku filma.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Četrdeset i prvi zadatak:

Ivan je rođen 19. 5. u 8 sati, a Ivana 21. 5. u 23 sata iste godine.
Za koliko je sati Ivan stariji od Ivane?

Na slici su predloženi odgovori. Točno rješenje možete pogledati odmah u nastavku filma.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za povratak na prethodnu stranicu kliknite ovdje»