Problemski zadaci
(prvi do peti zadatak)

Potrebno je poznavanje rješavanje jednadžbe.
Ovakvi zadaci se često obrađuju u lekciji "Primjena linearnih jednadžbi s jednom nepoznanicom".


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prvi zadatak (naša oznaka zadatka je P1j):

Zbroj 5 uzastopnih prirodnih brojeva je 565.
Koliko iznosi najveći od njih?

Točno rješenje možete pogledati u sljedećem filmu
(slika je simbolična, nema veze sa zadatkom):


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drugi zadatak :

Kada je majci bila 31 godina, sin je imao 8 godina.
Sad je majka dva puta starija od sina.
Koliko je sada sinu godina?

Točno rješenje možete pogledati u sljedećem filmu:


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Treći zadatak :

Otac je stariji od sina tri puta, a sin je stariji od sestre tri puta.
Koliko je godina ocu ako je zbroj njegovih godina i kćerinih godina 50?

Točno rješenje možete pogledati u sljedećem filmu
(slika je simbolična, nema veze sa zadatkom):


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Četvrti zadatak :

Trećina stupa je u zemlji, polovina u vodi, a iznad vode viri 150 cm.
Kolika je ukupna duljina stupa?

Točno rješenje možete pogledati u sljedećem filmu:


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peti zadatak :

Kada je učenik pročitao polovicu knjige i još 20 strana ostalo mu je još da pročita trećinu knjige.
Koliko stranica ima knjiga?

Točno rješenje možete pogledati u sljedećem filmu
(slika je simbolična, nema veze sa zadatkom):


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za povratak na prethodnu stranicu kliknite ovdje»