Problemski zadaci
(šesti do deseti zadatak)

Potrebno je poznavanje rješavanja jednadžbe.
Ovakvi zadaci se često obrađuju u lekciji "Primjena linearnih jednadžbi s jednom nepoznanicom".


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Šesti zadatak:

Za knjigu je plaćeno 10 eura i još trećina knjige.
Koja je cijena knjige?

Točno rješenje možete pogledati u sljedećem filmu
(slika je simbolična, nema veze sa zadatkom):


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sedmi zadatak :

Lonac s poklopcem stoji 12 eura.
Lonac je skuplji od poklopca 10 eura.
Koja je cijena lonca?

Točno rješenje možete pogledati u sljedećem filmu
(slika je simbolična, nema veze sa zadatkom):


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Osmi zadatak :

Dva dječaka imala su zajedno 10 oraha.
Kad je jedan pojeo 1 orah, a drugi 3 - svakome je ostao isti broj oraha.
Koliko je na početku imao dječak s više oraha?

Točno rješenje možete pogledati u sljedećem filmu
(slika je simbolična, nema veze sa zadatkom):


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deveti zadatak :

Dva dječaka su zajedno imali 10 eura. Jedan je imao euro više od drugog.
Koliko eura je imao dječak s manje eura?

Točno rješenje možete pogledati u sljedećem filmu
(slika je simbolična, nema veze sa zadatkom):


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deseti zadatak :

Cigla je mase 2 kg i još polovicu mase cigle.
Kolika je masa cijele cigle?

Točno rješenje možete pogledati u sljedećem filmu
(slika je simbolična, nema veze sa zadatkom):


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za povratak na prethodnu stranicu kliknite ovdje»