Problemski zadaci
(jedanaesti do petnaesti zadatak)

Potrebno je poznavanje rješavanja jednadžbe.
Ovakvi zadaci se često obrađuju u lekciji "Primjena linearnih jednadžbi s jednom nepoznanicom".


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jedanaesti zadatak:

Na jednu stranu vage stavljen je jedan sapun, a na drugu 3/4 sapuna i još 3/4 kg.
Kolika je masa sapuna?  

Točno rješenje možete pogledati u sljedećem filmu:


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dvanaesti zadatak :

Tri učenika Marko, Darko i Rajko su pročitali 600 knjiga.
Marko je pročitao dva puta više od Darka, a Rajko je pročitao 18 knjiga
više nego što su Marko i Darko skupa pročitali.
Koliko knjiga je pročitao Darko?

Točno rješenje možete pogledati u sljedećem filmu:


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trinaesti zadatak :

Majka je imala 26 godina kada je rodila kćerku, a 31 godinu kad je rodila sina.
Ako danas svi zajedno imaju 60 godina, koliko godina ima danas sin?

Točno rješenje možete pogledati u sljedećem filmu
(slika je simbolična, nema veze sa zadatkom):


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Četrnaesti zadatak :

Kada je putnik prešao 10 km, ostalo mu je još 2/5 puta do sredine.
Kolika je duljina cijelog puta?  

Točno rješenje možete pogledati u sljedećem filmu
(slika je simbolična, nema veze sa zadatkom):


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petnaesti zadatak :

Brat i sestra sada imaju zajedno 23 godine.
Da je brat 2 godine mlađi bio bi dva puta stariji od sestre.
Koliko je sada godina bratu?  

Točno rješenje možete pogledati u sljedećem filmu
(slika je simbolična, nema veze sa zadatkom):


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za povratak na prethodnu stranicu kliknite ovdje»