Problemski zadaci
(šesnaesti do dvadeseti zadatak)

Potrebno je poznavanje rješavanja jednadžbe.
Ovakvi zadaci se često obrađuju u lekciji "Primjena linearnih jednadžbi s jednom nepoznanicom".


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Šesnaesti zadatak:

Sinu je 9 godina, a ocu 35 godina.
Kada će otac biti tri puta stariji od sina?    

Točno rješenje možete pogledati u sljedećem filmu
(slika je simbolična, nema veze sa zadatkom):


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sedamnaesti zadatak :

Majka je dva puta starija od kćeri, a otac je 5 godina stariji od majke.
Ako sada imaju svi troje zajedno 100 godina, koliko godina ima kćer?

Točno rješenje možete pogledati u sljedećem filmu:


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Osamnaesti zadatak :

Kad jednom broju dodamo 5 i zbroj pomnožimo sa 7 dobije se umnožak 105.
Koliko iznosi početni broj?

Točno rješenje možete pogledati u sljedećem filmu
(slika je simbolična, nema veze sa zadatkom):


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Devetnaesti zadatak :

Zbroj 11 uzastopnih brojeva je 11066. Koji je najveći broj?  

Točno rješenje možete pogledati u sljedećem filmu:


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dvadeseti zadatak :

Zamisli jedan broj, dodaj mu 7. Zbroj pomnoži s 2, oduzmi 14 i što dobiješ pomnoži sa 3.
Reci mi što si dobio/dobila i ja ću ti reći broj koji si zamislio/zamislila.
Što treba učiniti da bi se broj pogodio?  

Točno rješenje možete pogledati u sljedećem filmu
(slika je simbolična, nema veze sa zadatkom):


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za povratak na prethodnu stranicu kliknite ovdje»