Matematika za djecu - zadaci s brojkama 1

Zadaci za najmlađe matematičare pa i za one koji još ne idu u školu.
Ovi zadaci nisu namijenjeni djeci koja nisu sazrela za ovakve zadatke
zato izbjegnite bilo koju prisilu.
Rješavajte onda kada dijete to želi i koliko želi. Treba mu biti zabavno.Prvo su zadaci, a na kraju je film sa svim rješenjima.


........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................


Film s rješenjima:Povratak na prethodnu stranicu, kliknite ovdje»