Odabrana poglavlja za učenike sedmog razreda osnovne škole

PRIPREMA ZA ISPIT ZNANJA - MNOGOKUTI

Ponavljanje (samo četverokuti)»

Četverokuti - izbor zadataka»----------------------------------------------Odaberi test:

Poveznica za zadatke iz lekcije razmjeri - školski rad i domaća zadaća »
Zadaci iz knjige - algebarski izrazi 1 »
Zadaci iz knjige - algebarski izrazi 2 »RACIONALNI BROJEVI

1. lekcija»

2. lekcija»

3. lekcija»

4 lekcija.»

5. lekcija»

6. lekcija»

7. lekcija»

8. lekcija»

9. lekcija»

10. lekcija»

11. lekcija»

12. lekcija»

13. lekcija»

14. lekcija»

15. lekcija»

16. lekcija»

Za učenike koji trebaju bolje naučiti linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom preporučujem:
da vježbaju na zadacima osnovne razine sljedećih lekcija:

Prebacivanje pribrojnika 1 »

Dijeljenje jednadžbe istim brojem različitim od nule 2 »

Množenje jednadžbe istim brojem različitim od nule - utorak 3 »

Rješevanje početne jednadžbe koja ne sadrži razlomke - srijeda 4 »

Rješevanje početne jednadžbe koja sadrži razlomke - petak 5 »


© Nenad Kuzmanović 2020