ZA POTENCIJALNE ORGANIZATORE
Rok prijave je prošao.


Prije nego se odlučite prijaviti se kao mogući organizatori, proučite koje bi se planirane aktivnosti organizirale, pitanja i odgovore te dokumentaciju. Rok prijave je 1.3.2015. mailom na fmlipik@gmail.com. Preporučamo da se pojedinačna organizacija naziva festivalom matematike.

Organizacija samo za učenike matične škole

Želi li jedna škola organizirati aktivnosti Velike smotre matematičkog znanja na ovakav način postupak je jednostavan.

Organizacija samo za učenike matične škole »
Organizacija za učenike nekoliko škola

Ovakva organizacija je nešto kompleksnija.

Organizacija za učenike nekoliko škola »

Organizacija Velike smotre matematičkog znanja za više stotina učenika

Najsloženija organizacija koja zahtjeva temeljitu pripremu.

Cjelokupna organizacija »