Zadaci za vježbanje: algebarski izrazi

Riješite zadatke na papiru. Odgovori su prikazani kao u testu. Kad ste ih rješili rješenja upišite u odgovarajući obrazac.

Algebarski izrazi (ispod zadataka je prijedlog rješenja) - zadaci od 1 do 11


Rješenja za gornje zadatke upišite ovdje»Algebarski izrazi (ispod zadataka je prijedlog rješenja) - zadaci od 12 do 19


Rješenja za gornje zadatke upišite ovdje»
Algebarski izrazi (ispod zadataka je prijedlog rješenja) - zadaci od 20 do 28


Rješenja za gornje zadatke upišite ovdje»
Algebarski izrazi (ispod zadataka je prijedlog rješenja) - zadaci od 29 do 39


Rješenja za gornje zadatke upišite ovdje»Dodatne informacije se mogu dobiti na e-mail cezna.hr@gmail.com.


Povratak na repetitorij»