Mogućnost organiziranja priprema za državnu maturu učenika završnih razreda srednjih školaMogu se organizirati pripreme učenika osmih razreda na nivou škole, grada, županije.

Pripreme bi se dijelom organizirale preko interneta, a dijelom uživo.

Mogućnost komunikacije i praćenje napredovanja maturanata.

Mogućnost organiziranje priprema na talijanskom jeziku.

Uslužni broj mobitela je 0922858922.

povratak na naslovnicu »