Zadaci za vježbanje: linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom

Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom - inicijalni zadaci, prvo ove zadatke riješite - preuzmite ovdje »

Rješenja za inicijalne zadatke upišite ovdje»

Napomena: za inicijalne zadatke postoje i objašnjenja, a link za to ćete dobiti na kraju unosa rješenja.Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom - vrlo lagani zadaci - preuzmite ovdje »

Riješite zadatke na papiru. Odgovori su prikazani kao u testu. Kad ste ih rješili rješenja upišite u odgovarajući obrazac.

Rješenja za vrlo lagane zadatke upišite ovdje»Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom - zadaci za vježbanje - preuzet ćete ovdje »


Dodatne informacije se mogu dobiti na e-mail cezna.hr@gmail.com.
Nazad na naslovnu stranicu»