Zadaci za vježbanje: dvije linearne jednadžbe s dvije nepoznanice

Riješite zadatke na papiru. Odgovori su prikazani kao u testu. Kad ste ih rješili rješenja upišite u odgovarajući obrazac.

Dvije linearne jednadžbe s dvije nepoznanice(ispod zadataka je prijedlog rješenja) - zadaci od 1. do 14.


Rješenja za gornje zadatke upišite ovdje»Dvije linearne jednadžbe s dvije nepoznanice (ispod zadataka je prijedlog rješenja) - zadaci od 15. do 22.


Rješenja za gornje zadatke upišite ovdje»

Dvije linearne jednadžbe s dvije nepoznanice (ispod zadataka je prijedlog rješenja) - zadaci od 23 do 30


Rješenja za gornje zadatke upišite ovdje»
Dodatne informacije se mogu dobiti na e-mail cezna.hr@gmail.com.


Povratak na repetitorij»