PRAVILNIK PROJEKTA A SADA MATEMATIKA

1. Rješavatelji šalju svoja rješenja putem google obrasca. Jednom poslana rješenja se mogu mijenjati sve do 31.8.2017. u 20 sati kada se zatvara slanje rješenja.

2. Identifikacija je putem lozinke i broja koje predlagači rješenja sami odabiru.

3. U rješevanju može sudjelovati jedna ili više osoba. Kako će nagradu raspodijeliti Centar znanja ne preuzima odgovornost.

4. Rješavatelji upisuju svoju e-mail adresu zbog eventualne dodatne komunikacije s Centrom znanja.

5. Predviđene su 23 nagrade. Nagrade se dijele na sljedeći način: po svakom zadatku, za prvih sedam zadataka, pa za prvih četrnaest zadataka i konačno za sve točno riješene zadatke. Zadaci moraju biti točno riješeni za sve kategorije nagrada.

6. Nagrađeni rješavatelji biraju između dvije nagrade: jedan primjerak popularnog matematičkog časopisa Matke za učenike osnovnih škola ili knjige Ljubav na matematički, autora Nenada Kuzmanovića. Nagrada se bira u google obrascu i naknadne promjene se neće uvažiti.

7. Izbor nagrađenih je na slijedeći način:
a) rješavatelji koji su točno riješili poredaju se po vremenu dolaska rješenja, najraniji dolazak ima broj jedan.
b) na broj rješavatelja koji su točno riješili odgovarajuće zadatke dodaje se vrijeme u obliku broja ssmmhhddmjgggg
(gdje je ss sekunda, mm minuta, hh sat od 00 do 23, dd dan, mj mjesec od 01 do 12 i gggg godina) najranijeg i najkasnijeg vremena dostavljenih točnih rješenja.
c) Taj zbroj se dijeli s brojem rješavatelja koji su točno riješili zadatke. Ostatak predstavlja redni broj rješavatelja koji dobiva nagradu.
d) Ako je ostatak nula, nagradu dobiva rješavatelj koji je zadnji poslao rješenje.
e) Ako takvim slučajnim izborom netko dobije više nagrada - sve će ih dobiti.


8. Bez prethodne obavijesti Centar znanja može promijeniti pravilnik.

9. U slučaju bilo kakvog spora odlučuje Upravni odbor Centra znanja.

10.Projekt A SADA MATEMATIKA je osmislio Nenad Kuzmanović,koji je sastavio ovaj pravilnik.

povratak na glavni menu »