Udruženje Centar znanja

Vodi se statistika poseta stranicama.
Ostajući na ovim stranicama s tim ste saglasni.

                                                                                          

       Projekt "Matematika za učenje i zabavu - stranice na srpskom jeziku - za Državni seminar iz matematike, januar 2023. godine"Mail: cezna.rs@gmail.com

Viber, Whatsapp: 00385922858922

Zovite me pa možda dođem i u vaš grad ili školu!Ovde» pogledajte kraću verziju filma Matematički pojmovi u bajkama, legendama i basnama

Ovde» pogledajte televizijsku emisiju Školski sat matematika

Ovde» pogledajte televizijsku emisiju Vijuga plus

Ovde» skinite poveznice za filmove (za sad na hrvatskom jeziku)

Ovde» pročitajte dodatne informacije o udruženju Centar znanja.

Ovde» pročitajte dodatne informacije o predsedniku Centra znanja.

Vaše konstruktivne kritike i komentare možete poslati na e-mail: cezna.rs@gmail.com.

Ovde» je poveznica za stranice na hrvatskom jeziku.

© Centar znanja 2023
Centar znanja pridržava pravo izmene bilo kog projekta, o čemu ćete biti obavešteni na ovim stranicama.