Pojam četverokuta - rješenja zadataka

1. Kutovi četverokuta se označavaju: Slovima grčkog alfabeta

2. Stranice četverokuta se označavaju: Malim pisanim slovima

3. Vrhovi četverokuta se označavaju: Velikim tiskanim slovima

4. Dijagonala četverokuta je dužina koja spaja: Dva nasuprotna vrha

5. Opseg četverokuta se može izraziti u (označi sve kvadratiće koji odgovaraju): centimetrima, kilometrima, milimetrima

6. Opseg četverokuta je: Zbroj duljina svih stranica

7. Svaki četverokut ima: 2 dijagonale

8. Svaki četverokut ima: Ništa od navedenog

9. Svaka stranica četverokuta mora biti: Kraća od zbroja duljina od preostale tri stranice četverokuta

10. Stranice četverokuta su: dužine

11. Označi četverokute za koje si već čuo/čula: kvadrat, pravokutnik

12. Koje pojmove smo učili ili ponovili u ovoj lekciji: dijagonala, kut, četverokut, vrh, opseg

Pitanja možete postavljati na mail adresu: cezna.hr@gmail.com.

Povratak na prethodnu stranicu (gdje je i poveznica za sva rješenja) je ovdje»