Četverokuti - rješenje zadatakaKliknite na odgovarajuću lekciju da biste vidjeli odgovarajuća rješenja zadataka:Pojam četverokuta»
Zbroj veličina kutova u četverokutu»
Kvadrat»
Pravokutnik»
Paralelogram»
Romb»
Trapez»


Povratak na prethodnu stranicu ovdje»