Odabrana poglavlja za učenike šestog razreda onovne školeLINEARNA JEDNADŽBA S JEDNOM NEPOZNANICOM

Jednakost i jednadžba»
Provjera rješenja jednadžbe »
Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom 1 »
Dodatna nastava - problemski zadaci 1 »
Prebacivanje pribrojnika »
Dijeljenje jednadžbe istim brojem različitim od nule »
Množenje jednadžbe istim brojem različitim od nule »
Rješevanje početne jednadžbe koja ne sadrži razlomke »
Dodatna nastava - problemski zadaci 2 »
Rješevanje početne jednadžbe koja sadrži razlomke »
Rješavanje jednadžbe koje sadrže decimalne brojeve »
Jednadžbe u kojima nepoznanica nije x »
Dodatna nastava - problemski zadaci 3 »
Zahtijevniji zadaci »
Primjena linearnih jednadžbi 1 »
Primjena linearnih jednadžbi 2 »
Dodatna nastava - zadaci za vježbanje »
Zadaci za vježbanje »
Zanimljiva matematika - Pogledajte ovaj film » I pogledajte ovaj film »
ČETVEROKUTI

Pojam četverokuta»
Zbroj veličina kutova u četverokutu»
Kvadrat»
Pravokutnik»
Paralelogram»
Romb»
Trapez»
Ponavljanje»
Ispit znanja»

-----------------------------------------------------------------------------------

© Nenad Kuzmanović 2020, 2021