A SADA MATEMATIKAA SADA MATEMATIKA je novi projekt udruge Centar znanja kojim se želi popularizirati matematika i matematički način razmišljanja.
Pročitajte dodatne informacije o udruzi Centar znanja.»

Početak STEM-a je matematika. Pred Vama je 20 zadataka različite težine.
Prvih sedam mogu rješavati i učenici nižih razreda osnovnih škola, do broja 14 i stariji osnovnoškolci, a do broja 20 treba znati i srednjoškolsko gradivo.

Svekupno je 23 nagrada u knjigama i časopisima za točne rješavatelje zadataka. Osim toga, svaki sudionik na poklon mailom dobiva lijepu prezentaciju: “Matematički pojmovi u bajkama, legendama i basnama”, autora Nenada Kuzmanovića, veliku skoro 10 MB.
NE TREBATE RIJEŠITI SVE ZADATKE DA BISTE DOBILI NAGRADU,
jer se nagrada za pojedini zadatak daje jednoj osobi bez obzira kako je riješio druge zadatke,
VAŽNO JE DA JE TAJ ZADATAK RIJEŠIO TOČNO!

Više informacija o projektu možete ovdje pročitati. Pitanja i odgovori» Obavezno se upoznajte s pravilnikom projekta.»

Oprez, prvih sedam zadataka su predviđeni i za učenike nižih razreda osnovne škole, pa je i formulacija i rješenja zadataka odgovarajuća za taj uzrast!


Način rješavanja je u obliku testa.

Za svaki zadatak su predložena pet odgovora, a Vaše odgovore upisujete u ovaj obrazac.»

Vaše odgovore možete mijenjati, dopisivati nove, brisati stare proizvoljan broj puta sve do 31.8.2017. do 20 sati.

Evo zadataka i predloženih odgovora za prvo kolo: