Zbrajanje i oduzimanje pozitivnih i negativnih decimalnih brojeva

Vaša rješenja zadataka pogledajte ovdje.

Zadaci se rješavaju kao decimalni brojevi, a ne razlomci!
Mogli ste koristiti kalkulator.

Vaša rješenja dopunskog rada su ispod, a prilično dobro ste riješili:


Rok za izradu zadataka je ponedjeljak, 6.4.2020. do 14 sati.

Na dnu su i zadaci za dopunski radZbrajanje i oduzimanje pozitivnih i negativnih decimalnih brojeva je slično kao i zbrajanje i oduzimanje cijelih brojeva.
Vrijede ista pravila i za predznake i za zagrade.
PLAN PLOČE:Pravila za računanje cijelih brojeva vrijede i za decimalne brojeve.
Podsjetimo se što se radi ako je više od 2 pribrojnika: prvo se oslobodimo zagrada,
zatim zbrojimo sve negativne i posebno sve pozitivne brojeve.
Na kraju se dobiju dva pribrojnika različitog predznaka - njih (njihove apsolutne vrijednosti) međusobno oduzmemo, a
predznak je uvijek od većeg broja (po apsolutnoj vrijednosti).

Prije nego krenete rješavati zadatke prepišite s razumijevanjem u bilježnicu sve s ploče.

Zadaci za vježbu su podijeljeni u tri dijela. U bilježnicu rješavate, a rezultate upisujete u obrazac.
Udžbenik, strana 60., zadatak 66. cijeli, - osnovna razina, svi trebate rješiti.
Udžbenik, strana 61., zadatak 74. cijeli, - oni koji žele.
Udžbenik, strana 62., zadatak 79. samo a), c) i e) te 82. zadatak, cijeli - za višu razinu.

Ovdje upisuješ rješenja. Pitaj me ako ti nešto nije jasno!»Ako nisi siguran/sigurna kako zbrajati i oduzimati decimalne brojeve (učili ste u petom razredu) pogledaj film ovdje»

DOPUNSKI RAD

Obavezno za učenike koji su dobili negativnu ocjenu iz zadnje pisane provjere i za učenike koji je nisu pisali

Riješite zadatke iz udžbenika Matematika za šesti razred II polugodiše (stranica 25. : zadaci 110. i 111.).
Sveukupno 12 zadačića.
Rješenja ćete upisivati ovdje»

Rok za rješavanje je ponedjeljak u 14 sati.Pitanja možete postavljati u virtualnu učionicu (najbolje u privatnu poštu) ili na mail adresu: cezna.hr@gmail.com.

O slikanju i slanju vaših rješenja:

a) slikajte samo ona vaša rješenja zadataka kod kojih imate poteškoća,
b) od nekog od vas zatražim da mi slikate i pošaljete rješenje pojedinog zadataka. Samo tada vaša rješenja slikajte i pošaljite ih preko virtualne učionice u moju privatnu poštu ili na mail adresu cezna.hr@gmail.com.
Obavezno na papiru koji slikate napišite ime, prezime, razred, datum i naziv testa!

U privatnoj pošti je svatko od vas dobio lozinku za prijavu i odjavu.

Lozinku možete mijenjati po vlastitom nahođenju, ali zapišite je, jer ćete tako moći vidjeti što ste točno riješili, a što niste.
Dužni ste svakog radnog dana kada imate matematiku (utorak, srijeda i petak) prijaviti se i
napraviti zadatke za vježbanje u navedenom roku.
Odjava više nije potrebna.
Za kontrolu se možete koristiti džepnim kalkulatorom, photomathom, razlomačkim kalkulatorom na mobitelu ili tabletu.

Koristite li računalo ili laptop guglajte kalkulator ili razlomački kalkulator za pomoć pri kontroli ili eventualnom rješavanju.

Na ovim stranicama će za svaki radni utorak, srijeda i petak biti novi sadržaj.
Stari sadržaji će biti dostupni putem naslovnice.Povratak na naslovnicu portala je ovdje»


© Nenad Kuzmanović 2020