Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva - ponavljanje

Danas završavamo sa zbrajanjem i oduzimanjem racionalnih brojeva, zato ćemo ponoviti tipske zadatke.

Vaša rješenja zadataka pogledajte ovdje.

Vaša rješenja dopunskog rada su ispod, a prilično dobro ste riješili:


Rok za izradu zadataka je ponedjeljak, 20.4.2020. do 14 sati.

Na dnu su i zadaci za dopunski radPLAN PLOČE:ISPRAVAK: u 2.a) zadatku se na kraju krati s 5!

Pravila za računanje cijelih brojeva vrijede i za racionalne brojeve.
Podsjetimo se što se radi ako je više od 2 pribrojnika: prvo se oslobodimo zagrada,
zatim zbrojimo sve negativne i posebno sve pozitivne brojeve.
Na kraju se dobiju dva pribrojnika različitog predznaka - njih (njihove apsolutne vrijednosti) međusobno oduzmemo, a
predznak je uvijek od većeg broja (po apsolutnoj vrijednosti).

Zadaci za samostalni rad su podijeljeni u tri razine. Riješite razine koje vam odgovaraju.
Za zadatke kliknite ovdje»

DOPUNSKI RAD

Obavezno za učenike koji su dobili negativnu ocjenu iz zadnje pisane provjere i za učenike koji je nisu pisali.

Zadaci za dopunski rad su ovdje»

Rok za rješavanje je ponedjeljak u 14 sati.Pitanja možete postavljati u virtualnu učionicu (najbolje u privatnu poštu) ili na mail adresu: cezna.hr@gmail.com.

O slikanju i slanju vaših rješenja:

a) slikajte samo ona vaša rješenja zadataka kod kojih imate poteškoća,
b) od nekog od vas zatražim da mi slikate i pošaljete rješenje pojedinog zadataka. Samo tada vaša rješenja slikajte i pošaljite ih preko virtualne učionice u moju privatnu poštu ili na mail adresu cezna.hr@gmail.com.
Obavezno na papiru koji slikate napišite ime, prezime, razred, datum i naziv testa!

U privatnoj pošti je svatko od vas dobio lozinku za prijavu i odjavu.

Lozinku možete mijenjati po vlastitom nahođenju, ali zapišite je, jer ćete tako moći vidjeti što ste točno riješili, a što niste.
Dužni ste svakog radnog dana kada imate matematiku (utorak, srijeda i petak) prijaviti se i
napraviti zadatke za vježbanje u navedenom roku.
Odjava više nije potrebna.
Za kontrolu se možete koristiti džepnim kalkulatorom, photomathom, razlomačkim kalkulatorom na mobitelu ili tabletu.

Koristite li računalo ili laptop guglajte kalkulator ili razlomački kalkulator za pomoć pri kontroli ili eventualnom rješavanju.

Na ovim stranicama će za svaki radni utorak, srijeda i petak biti novi sadržaj.
Stari sadržaji će biti dostupni putem naslovnice.Povratak na naslovnicu portala je ovdje»


© Nenad Kuzmanović 2020