PONAVLJANJE - zbrajanje i oduzimanje pozitivnih i negativnih razlomaka istih nazivnika

Kako ste riješili zadatke za ovaj dan pogledajte ovdje:Učenik koji je pisao odgovore riječima rješenja su označena zelenim slovima: T za točan odogovor, N za netočan.

Kako ste riješili zadatke za dodatnu pogledajte ovdje:Za neke zadatke je bilo više rješenja.

Rok za izradu zadataka je četvrtak, 9.04.2020. do 20 sati (može i do ponedjeljka 13.4.2020. do 14 sati).
Isti su zadaci kao za prošlu srijedu, pa ovaj put pazite da vam bude sve ili skoro sve točno.

Za dodatni rad sam dodao 2 riješena zadatka. Zabavno je.Zbrajanje i oduzimanje razlomaka različitih ili istih predznaka je slično kao i zbrajanje i oduzimanje cijelih brojeva.

PLOČA:Prepišite s razumijevanjem u bilježnicu naslov i zadatke s ploče (ne treba tekst, osim kad je napisan crvenom bojom).

Zadaci za samostalan rad su podijeljeni u tri dijela. U bilježnicu rješavate, a rezultate upisujete u obrazac.
Prvih 10 zadataka svi morate riješiti. Slično je ovome što je gore napisano.
Od 11. do 17. zadatka rješavaju oni koji žele, a
od 18. do 21. zadatka su najteži zadaci.
Svatko za sebe može izabrati zadatke od 11. do 21. zadatka koje želi raditi!

Ovdje klikni za zadatke koje trebaš riješiti. Ovdje upisuješ i rješenja. Pitaj me ako ti nešto nije jasno!»Ako nisi siguran/sigurna kako zbrajati i oduzimati razlomke jednakih nazivnika (učili ste u petom razredu) pogledaj film ovdje»ZADACI ZA DODATNU NASTAVU:

Upotrebljavajući znakove osnovnih računskih operacija i zagrada, napiši:
1. Broj 1 trima dvojkama
2. Broj 2 trima dvojkama
3. Broj 2 s točno četiri dvojke
4. Broj 3 s točno četiri dvojke
5. Broj 4 s točno četiri dvojke
6. Broj 5 s točno četiri dvojke

1. POMOĆNI ZADATAK: Napiši broj 3 s tri jedinice.
Rješenje: 1+1+1=3

2. POMOĆNI ZADATAK: Napiši broj 3 s tri četvorke.
Rješenje: 4-4:4=3

Slično i vi riješite gornje zadatke.
Ovdje klikni za upisivanje rješenja dodatne nastave.»Pitanja možete postavljati u virtualnu učionicu (najbolje u privatnu poštu) ili na mail adresu: cezna.hr@gmail.com.

O slikanju i slanju vaših rješenja:

a) slikajte samo ona vaša rješenja zadataka kod kojih imate poteškoća,
b) od nekog od vas zatražim da mi slikate i pošaljete rješenje pojedinog zadataka. Samo tada vaša rješenja slikajte i pošaljite ih preko virtualne učionice u moju privatnu poštu ili na mail adresu cezna.hr@gmail.com.
Obavezno na papiru koji slikate napišite ime, prezime, razred, datum i naziv testa!

U privatnoj pošti je svatko od vas dobio lozinku za prijavu i odjavu.

Lozinku možete mijenjati po vlastitom nahođenju, ali zapišite je, jer ćete tako moći vidjeti što ste točno riješili, a što niste.
Dužni ste svakog radnog dana kada imate matematiku (utorak, srijeda i petak) prijaviti se i
napraviti zadatke za vježbanje u navedenom roku.
Odjava više nije potrebna.
Za kontrolu se možete koristiti džepnim kalkulatorom, photomathom, razlomačkim kalkulatorom na mobitelu ili tabletu.

Koristite li računalo ili laptop guglajte kalkulator ili razlomački kalkulator za pomoć pri kontroli ili eventualnom rješavanju.

Na ovim stranicama će za svaki radni utorak, srijeda i petak biti novi sadržaj.
Stari sadržaji će biti dostupni putem naslovnice.Povratak na naslovnicu portala je ovdje»


© Nenad Kuzmanović 2020